PDA

View Full Version : Phim Black Belt - Đai Đenwe00037890
12-11-2012, 05:09 PM
1 bộ phim về karate, nói chung là xem cho vui :D

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S72EeE-mcpg

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RR-3jRWoIS0#!

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XSe5Cd5Inj0

we00037890
12-11-2012, 05:10 PM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VEd7bPIOnG4

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sMuX2Zneqtc

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nEic1a6TQng#!