PDA

View Full Version : Hổng bít võ gì đây ?!Doancongtu
30-11-2012, 10:21 PM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bgk8odxNpsE#t=52s
Hổng bít võ gì nữa ?!

Doancongtu
30-11-2012, 10:26 PM
Và đây nữa

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kpNIFUoxhgA#t=74s

Doancongtu
30-11-2012, 10:37 PM
cái này nữa...

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=n3cuxGrbj3c#t=8s

taothao
01-12-2012, 09:46 AM
cái này nữa...

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=n3cuxGrbj3c#t=8s

Híc, may mà chú "mập" không ném đối phương cắm đầu xuống đất, không thì nguy to.