PDA

View Full Version : Võ Đang bát tiên côn...thieugia
24-12-2012, 09:52 AM
Võ Đang côn pháp....


http://www.56.com/u93/v_Mzc1MTM3Nzg.html#st=62

huyen_vu
24-12-2012, 12:40 PM
Xem Cái Link Thầy gửi con kiếm thêm đc cái này , ko biết là bài Thương gì nhưng đi đẹp quá.http://www.youtube.com/watch?v=GxABtdEFwgo&feature=youtu.be

Đây là bài Thươnghttp://www.youtube.com/watch?v=Ws2H7YjlBDk&feature=youtu.be

backieuphong
24-12-2012, 02:31 PM
Xem Cái Link Thầy gửi con kiếm thêm đc cái này , ko biết là bài Thương gì nhưng đi đẹp quá.http://www.youtube.com/watch?v=GxABtdEFwgo&feature=youtu.be

Đây là bài Thươnghttp://www.youtube.com/watch?v=Ws2H7YjlBDk&feature=youtu.be
Hây dzà... cái lầy là cái bài Tí Ngọ thương của Võ Đương đấy mà...

minh_anh
21-05-2013, 04:16 PM
Bài trên là "Bát tiên côn" còn bài dưới mới là Tí Ngọ thương.