PDA

View Full Version : Một số Clip về vận động viên Viên Hiểu Siêu Trung Quốc...thieugia
05-02-2013, 01:38 PM
Nội dunghttp://www.youtube.com/watch?v=7y3G4k6IbvY&feature=player_detailpage#t=3s


http://www.youtube.com/watch?v=Wx0DMkCKmFI&feature=player_detailpage#t=16s


http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ut5Z9R3_CbA#t=18s