PDA

View Full Version : Trần thứctrantrungdong
17-03-2013, 11:00 PM
Trần thức biểu diễn :)
Trẻ em này: :)http://www.youtube.com/watch?v=xzHEhyqbGjU&feature=player_detailpage#t=137s

còn đây là người lớn...:https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=egbSUsyAIso#t=253s

và...http://www.youtube.com/watch?v=fBtJe4tiPLI&feature=player_detailpage#t=7s

thanh_long
17-03-2013, 11:26 PM
Phải nói là tuyệt. Mình nói cái clip hai vị thanh niến ấy, rất tuyệt....
Cảm ơn bạn nhiều.

nha_que
30-03-2013, 02:39 AM
Trần thức biểu diễn :)
Trẻ em này: :)http://www.youtube.com/watch?v=xzHEhyqbGjU&feature=player_detailpage#t=137s

còn đây là người lớn...:https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=egbSUsyAIso#t=253s

và...http://www.youtube.com/watch?v=fBtJe4tiPLI&feature=player_detailpage#t=7s

Nhìn hai ông này đi mà thèm hihi... thiệt đúng là như hình với bóng.