PDA

View Full Version : Biểu diễn Tay không của võ phái Thiều giathanh_long
17-03-2013, 11:57 PM
Một chống một, thấy đangw trên mạng nên tải về, mời mọi người xem lại.http://www.youtube.com/watch?v=rcahf89SKAE&feature=player_detailpage#t=50s


http://www.youtube.com/watch?v=lzOh0Q6vgHk&feature=player_detailpage#t=6s
Kim Cang quyền