PDA

View Full Version : "Võ phi lợi nhuận" ! Chúng tôi không cho phép bạn vào quảng cáo..thoinayj2
30-05-2013, 10:07 PM
Tôi có cả 1 kho tàng plugin/theme cho WP bất kỳ để bạn làm website trên wordpress. Bạn liên hệ với tôi và cho 1 cái tên plugin/theme, tôi sẽ gửi cho bạn đúng thứ bạn cần.

thieugia
30-05-2013, 11:05 PM
Tôi có cả 1 kho tàng plugin/theme cho WP bất kỳ để bạn làm website trên wordpress. Bạn liên hệ với tôi và cho 1 cái tên plugin/theme, tôi sẽ gửi cho bạn đúng thứ bạn cần.
Bạn là kẻ rất mất lịch sự, chúng tôi không thích và không tiếp những kẻ bất lịch sự như bạn/.