PDA

View Full Version : Giang Hồ Hiểm Ố... !.thieugia
31-05-2013, 11:14 AM
1. Minh thương dị đóa, ám tiễn nạn phòng


http://v.youku.com/v_show/id_XMTU0OTk4NDMy.html

Đại sư này quả là quá lợi hại, món nào cũng xuất chúng. Xưa nay, những món này những tưởng chỉ có trong truyện chưởng, thật đúng là có thấy mới tin. Xin bái phục, bái phục !

2. Phi châm ám khíhttp://v.youku.com/v_show/id_XNjcxNzY2Mjg=.html

Bạn nào dính một mũi châm của vị huynh đài này chắc sớm về nơi gió cát.