PDA

View Full Version : Kinh hoàng với Clip xe lu cán qua người !minhnhat
06-07-2013, 04:09 PM
Mời cả nhà xem clip biểu diễn cho xe lu cán qua người sợ chết khiếp đi được !http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VY8K14-HWsQ#t=2s