PDA

View Full Version : Sự kết hợp tuyệt vời giữa võ thuật, hiphop, âm thanh và ánh sáng!!!trai_xu_doai
22-07-2013, 10:48 AM
Mời cả nhà coi, bảo đảm không hay không lấy tiền của thiên hạ. Tại hạ mời xem miễn phí, nếu hay chỉ xin một cai like thui. Cảm ơn mọi người nhá.https://www.youtube.com/watch?v=JrNjvdos6h8&feature=player_detailpage#t=101s