PDA

View Full Version : Tai nạn nguy hiểm trong môn Parkourtrantrungdong
29-10-2013, 12:28 AM
Parkour đang được các bạn trẻ yêu thích, tuy nhiên nó là một môn rất nguy hiểm, ngay cả nơi sản sinh ra nó : Thụy Điển, trước khi ra ngoài chơi họ cũng phải tập luyện trong phòng tập riêng với các trang thiết bị đảm bảo an toàn. Còn ở Việt Nam thì các bạn liều thân trai tráng ra đời thực. Sau đây mình xin giới thiệu một vài hình ảnh đối lập với các đoạn phim " Parkour tuyệt đỉnh" đã làm nhiều bạn mơ tưởng:http://www.youtube.com/watch?v=6O5qu6YyW14


http://www.youtube.com/watch?v=A4o-OD3QFco

trantrungdong
29-10-2013, 12:30 AM
Đời không như mơ...:D

nosay
29-10-2013, 03:47 PM
Kec!!! Đùa giỡn với tính mạng của mình ....