PDA

View Full Version : Anh em nhà họ Trần biểu diễn Trần thức TCQ & Càn Long Ong Bướm phiếnthieugia
30-10-2013, 09:46 AM
Bài Trần thức giản hóa do hai anh em Trần Hà Sơn và Trần Trung Đông biểu diễn.https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=N6W9C6hFOaM#t=0

Dưới đây là bài Càn long Phiến do 2 anh em họ Trần biểu diễn.https://www.youtube.com/watch?v=0mPcT7W9Xo8&feature=player_detailpage#t=12

P/s: Do vừa học song nên anh em họ Trần đi còn nhiều điểm chưa chuẩn. Thầy đưa lên chỉ cốt làm tư liệu và để mọi người cùng tham khảo và chỉnh sửa các kỹ thuật cho hoàn thiện hơn.

taothao
31-10-2013, 11:10 PM
Hi hi, hai anh em ở Trường Nam đây mà. Quả không hổ danh quê hương của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

trantrungdong
04-11-2013, 09:50 AM
em còn nhiều thiếu sót lắm ạ, cần cố gắng nhiều :o