PDA

View Full Version : Túy quyền - Túy bát tiên quyền...Doancongtu
07-06-2012, 01:34 PM
Mời các bạn xem một số clip về fim túy quyền:
Túy quyền 1.

http://www.youtube.com/watch?v=NuKjEvq7u0E&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=92RDbHd9zag&feature=player_detailpage#t=42s
túy quyền 2.

http://www.youtube.com/watch?v=0OZRY4mqjms&feature=player_detailpage#t=20s

Doancongtu
07-06-2012, 01:43 PM
Tiếp tục với võ thuật Thành Long:

http://www.youtube.com/watch?v=qTnYKogbc_w&feature=player_detailpage#t=42s