PDA

View Full Version : Đòn Judo đúng chất Nhu Đạo - Đấu đàingochai
23-09-2014, 03:19 PM
Đòn thế võ sỹ người Nhật dùng trong trận đấu đài thật hay khiến người xem cảm nhận được chất Nhu Đạo trong môn võ Judo. Đòn khóa chữ thập cuối trận cũng hay ghê.


http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=JSASQ4IZBOs