PDA

View Full Version : Xem Clip sĩ quan Biên Phòng thuộc lực lượng QĐNDVN biểu diễn Lưỡng Tiết Cônthieugia
12-04-2015, 05:26 AM
Clip biểu diễn lưỡng tiết côn dưới đây do sĩ quan trẻ Mã La Thành thực hiên khi anh đang là học viên của Học viện Biên Phòng - (Sơn Tây - Hà Nội).

Chàng lính trẻ tài hoa Mã La Thành hiện đang công tác tại Bộ đội Biên Phòng tỉnh Bình Phước, Việt Nam.https://youtu.be/0VBW326-jys