PDA

View Full Version : Mời xem: Các loại võ bò cạp, võ ếch, võ khỉ, võ vịt... của Thiếu Lâmbackieuphong
10-07-2012, 01:20 PM
Võ thuật của phái Thiếu Lâm quả là phong phú và rất đa dạng. Ngoài những loại hình võ thuật như hổ, báo, long, hạc, xà (ngũ hình quyền), hay như Đường lang quyền, hầu quyền... thì ai cũng nghe, cũng biết nhưng còn một số loại hình quyền thuật khác mà đại đa số chỉ được nghe chứ chưa ai thấy bao giờ... chẳng hạn như võ ếch (Hà mô quyền), võ vịt (áp quyền), võ bò cạp (yết quyền)...
Nay Backieuphong xin giới thiệu phần biểu diễn các cong fu trên do các võ tăng chùa Thiếu Lâm biểu diễn. Mới các bạn tham khảo.

http://www.youtube.com/watch?v=aqt-Nxg25IM&feature=related

Stephany Nguyen
16-07-2012, 09:59 PM
Kungfu thiếu lâm thật đáng nể ....