PDA

View Full Version : 8b. TỬU TRƯỜNG NHƯ... CHIẾN TRƯỜNG !?thieugia
23-03-2018, 08:37 PM
8b. TỬU TRƯỜNG NHƯ... CHIẾN TRƯỜNG !?

Người xưa nói "tửu trường" sống chết
Hệt chiến trường luận kết... tại thiên ?!
"Sống" chưa chắc tại ở hiền
"Chết" thời chưa hẳn dứt duyên với trần.

Nhậu ! Cuộc chiến, đa phần khốc liệt
Toàn anh hùng, hào kiệt... "đô" cao ?!
Võ lâm cao thủ "siêu" sao
Long tiềm... nên ngó người nào cũng kinh ?!.

Phàm nhập cuộc, "quân bình" chủ nghĩa
Chẳng biện phân, già trẻ chi nha
Đến sau "Ra bảy vào ba"
Luật ghi rõ vậy trẻ già không thương.

Nhậu khác chỗ, chiến trường không súng
Còn kỳ dư, cực đúng chẳng sai
Cũng "anh dzũng" chết như ai
Cũng kinh đến độ... "vái" dài địch nhân.https://www.youtube.com/watch?v=aO8_V0L7XiU&feature=youtu.be

Người xung trận, tinh thần xung mãn
Kẻ vừa vô, hung hãn thấy ghê
Hãi kinh lắm kẻ bỏ về
Có thằng lại lấy làm "nghề" tay chiêu.

"Nhậu trường" cũng, lắm mưu nhiều chước
Mình không rành, họa rước vào thân
Đừng nhầm hai chữ CHỦ - TÂN *
"Quá quan vấn tục"** vân vân phải tường.

Chiến trường nhậu, chiến trường không súng
Dấn thân vào, giữ đúng luật chơi
Tuyệt không có kiểu nửa vời
Nửa chừng trốn chạy chẳng lời trối chăng.

Cần xác định, rõ rằng khốc liệt
Dzặt anh hùng, hào kiệt... dzỡn sao
Võ lâm cao thủ "siêu" sao
Long tiềm hổ phục người nào cũng kinh ?!.

Tp.HCM, ngày 09.3.2018
Shaolaojia_Thiều Ngọc Sơn

Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/1131-tuu-truong-nhu-chien-truong/