Người đàn ông 7 vợ đa tình nhất Tây Bắc

Đàn ông thời nay mà “năm thê bảy thiếp” như ông Thào Nhìa Dia ở bản Hua Ty, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La quả là chuyện hiếm.

"Đa tình nhất Tây...