Chuyện về đạo sĩ ấn độ ngồi lơ lửng trên không đã được giải mã. Nhưng cắm đầu xuống đất kiểu như trên kia thì nghĩ cũng lạ.