Thượng úy công an bị đồng nghiệp đánh chết

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/hai_vai/yb5ci7ox.jpg

Biết anh Biên đang ở trụ sở Công an phường nên Linh đến đòi tiền. Anh Biên không...