Tử tế là gì ?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/Anh_Badao/Bn.jpg

Tử tế là gì ? Đấy là câu hỏi mà vữa lúc trưa có đứa hỏi mình.

Tử tế theo mình có nghĩa là đàng hoàng, minh...