Ăn Chay Trẻ Dzai ?!
http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Chung_ca/duy.jpg

Sáng CN (ngày 18.1), khi ra sân tập thấy có thằng ku này đang co xo trong cái áo gió đứng đợi để...