Anh bạn Cù Hà Huy Vũ chắc bị bệnh "hoang tưởng" - một dạng của bệnh thần kinh kinh niên. Chắc bị cho ăn "bả" nên mới hành động ngu ngốc như vậy - từ trước đến nay chứ chẳng phải riêng gì vụ tuyệt...