Sự lố bịch, xạo xàm không chỗ nói của một số VS

Theo võ sư Hồ Tường (Chưởng môn phái Thiếu Lâm, Võ Lâm) thổ lộ trên báo Thể Thao 24h thì Võ lâm Tân Khánh Bà Trà là môn võ đả hổ nổi tiếng của VN....