Thắng Rồi !


Thắng mả mịa, nó rồi các bạn !
Rõ ràng không phải hạn trông mưa
Mà do lực nỗ sáng trưa
Thầy trò cụ Park dây dưa... luyện rèn.


Thắng cả nước, ngợi khen không ngớt
Thua kiểu chi, chả "chớt"... thế thôi !
Có điều chuyện đó xưa rồi
Giờ ni cụ Bắc (Park) đương ngồi... dung trym :*

Tp.HCM, tối 27.8.2018
Tường thuật viên: Shaolaojia.