Có rất nhiều cụm từ, danh từ được dùng với hàm ý không tốt, không có lợi cho võ lâm như Võ fu, võ biền, võ dõng, võ... điều lạ là cho dù những người được cho là võ fu, võ biền đó lại không hẳn là người trong giới võ lâm, tỉ như: khi quan sát một hành động nào đó của một nhóm, một người thanh niên ở ngoài xã hội, nếu không hợp ý người ta cũng có thể nói câu "Đúng là đồ võ biền?)...


Vậy rốt cuộc, võ fu, võ biền, võ dõng... ở đây được hiểu như thế nào?

Chúng tôi có hỏi ý kiến của Thieugia khi mở đề tài này. Thieugia rất ủng hộ và theo đó, những bài tham luận có giá trị, có ý nghĩa hoặc những ý kiến đóng góp hay chúng tôi sẽ trân trọng đăng trên trang chủ của website của võ phái để mọi người cùng thưởng lãm.


Chúng tôi xin đưa ra đề tài và đề nghị tất cả chúng ta (đặc biệt chúng tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của các bác bên văn đàn tham luận về vấn đề này), võ lâm đồng đạo cùng nhau tranh luận làm rõ nghĩa ngữ từng cụm từ nói trên.

Xin mời võ lâm đàm đạo !.