như tiêu đề đã post mình thấy clip rất thực dụng cho võ tự vệ....post lên cho mọi người thưởng lãm ^^.. võ lâm đồng đạo cho ý kiến nhé
thân