Ni Cô Học Thái Cực Quyền
Sáng trước một, Ni cô đến lớp
Nhòm rất xinh, xinh “hớp” hồn luôn 🙂
Chỉ đôi con mắt hơi buồn
Còn đâu tuốt tụt luôn luôn nõn nà.


Ni xin phép, lão gia cho học
Thái cực quyền, coi dọc ngang sao ?
Mình chưa kịp nói câu nào
Mấy đồ đệ rống: Ni vào học đê !!!.

Tp.HCM, ngày 14.3.2018
Thiều Ngọc Sơn