Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề: Lời Thiệu của các bài quyền

 1. #1
  Senior Member
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gửi
  468
  Thanks
  24
  Thanked 47 Times in 41 Posts

  Lời Thiệu của các bài quyền  Thái Cực Quyền 24 thức

  1. Khởi thức.
  2.Tả dã mã phân tung.
  3. Bạch hạc lượng xí.
  4. Lâu tất ảo bộ.
  5. Thủ huy tỳ bà.
  6. Đảo niệm hầu
  7. Tả lãm tước
  8. Chuyển thân hữu lãm tước vĩ.
  9. Đơn tiên.
  10. Vân thủ
  11. Đơn tiên.
  12. Cao thám mã.
  13. Hữu đăng cước.
  14. Song phong quán nhỉ.
  15. Chuyển thân tả đăng cước
  16. Tả hạ thế độc lập.
  17. Hữu hạ thế độc lập.
  18. Ngọc nữ xuyên thoa
  19. Hải để châm.
  20. Thiểm thông tý.
  21. Tiến bộ ban, lan, chùy.
  22. Như phong tự bế.
  23. Thập tự thủ.
  24. Thu thế.
  Đèn mờ như ánh sao rơi,
  Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
  Rót thêm chén nữa đi em,
  Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

 2. The Following User Says Thank You to minh_anh For This Useful Post:

  hakupham (05-03-2014)

 3. #2
  Senior Member
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gửi
  468
  Thanks
  24
  Thanked 47 Times in 41 Posts
  Thái Cực Quyền 42 thức


  Dự bị thức:
  1. KHỞI THỨC
  2. HỮU LÃM TƯỚC VĨ
  3. TẢ ĐƠN TIÊN
  4. ĐỀ THỦ
  5. BẠCH HẠC LƯỢNG SÍ
  6. LÂU TẤT ẢO BỘ
  7. PHIẾT THÂN CHÙY
  8. LÝ TÊ THẾ
  9. TIẾN BỘ BAN LAN CHÙY
  10. NHƯ PHONG TỰ BẾ


  11. KHAI HỢP THỦ
  12. HỮU ĐƠN TIÊN
  13. TRỬU ĐỂ CHÙY
  14. CHUYỂN THÂN THÔI CHƯỞNG
  15. NGỌC NỮ XUYÊN THOA
  16. HỮU TẢ ĐĂNG CƯỚC
  17. YỂM THỦ QUĂNG CHÙY
  18. DÃ MÃ PHÂN TÔNG
  19. VÂN THỦ
  20. ĐỘC LẬP ĐẢ HỔ
  21. HỮU PHÂN CƯỚC
  22. SONG PHONG QUÁN NHĨ
  23. TẢ PHÂN CƯỚC
  24. CHUYỂN THÂN PHÁCH CƯỚC
  25. TIẾN BỘ TÀI CHÙY
  26. TÀ PHI THẾ
  27. ĐƠN TIÊN HẠ THẾ
  28. KIM KÊ ĐỘC LẬP
  29. THỐI BỘ XUYÊN CHƯỞNG
  30. HƯ BỘ ÁP CHƯỞNG
  31. ĐỘC LẬP THÁC CHƯỞNG
  32. MÃ BỘ KHÁO
  33. CHUYỂN THÂN ĐẠI LOÁT
  34. YẾT BỘ CẦM ĐẢ
  35. XUYÊN CHƯỞNG HẠ THẾ
  36. THƯỢNG BỘ THẤT TINH
  37. THỐI BỘ KHÓA HỔ
  38. CHUYỂN THÂN BÃI LIÊN
  39. LOAN CUNG XẠ HỔ
  40. TẢ LÃM TƯỚC VĨ
  41. THẬP TỰ THỦ
  42. THU THỨC
  Đèn mờ như ánh sao rơi,
  Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
  Rót thêm chén nữa đi em,
  Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

 4. #3
  Senior Member
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gửi
  468
  Thanks
  24
  Thanked 47 Times in 41 Posts
  Thái Cực Quyền 48 thức!
  太 极 拳 四 十 八 式  一 DỰ BỊ THỨC
  二 KHỞI THỨC

  第 一 路
  1. BẠCH HẠC LƯỢNG XÍ
  2. TẢ LÂU TẤT ẢO BỘ
  3. TẢ ĐƠN TIÊN
  4. TẢ TỲ BÀ THẾ
  5. LÝ TÊ THẾ
  6. TẢ BAN LAN CHÙY
  7. LÃM TƯỚC VĨ

  第 二 路
  8. TÀ THÂN KHÁO
  9. TRỬU ĐỂ CHÙY
  10. ĐẢO QUYỂN QUĂNG (IV)
  11. CHUYỂN THÂN THÔI CHƯỞNG
  12. HỮU TỲ BÀ THẾ
  13. LÂU TẤT TÀI CHÙY

  第 三 路
  14. BẠCH XÀ THỔ TÍN (=)
  15. PHÁCH CƯỚC PHỤC HỔ (=)
  16. TẢ PHIẾT THÂN CHÙY
  17. XUYÊN QUYỀN HẠ THẾ
  18. ĐỘC LẬP SANH CHƯỞNG (=)
  19. HỮU ĐƠN TIÊN

  第 四 路
  20. HỮU VÂN THỦ
  21. HỮU TẢ PHÂN TÔNG
  22. CAO THÁM MÃ
  23. HỮU ĐĂNG CƯỚC
  24. SONG PHONG QUÁN NHĨ
  25. TẢ ĐĂNG CƯỚC
  26. YỂM THỦ LIÊU QUYỀN
  27. HẢI ĐỂ CHÂM
  28. PHIẾN THÔNG BỐI

  第 五 路
  29. HỮU TẢ PHÂN CƯỚC
  30. LÂU TẤT ẢO BỘ (二次)
  31. THƯỢNG BỘ CẦM ĐẢ
  32. NHƯ PHONG TỰ BẾ
  33. TẢ VÂN THỦ (三次)
  34. HỮU PHIẾT THÂN CHÙY
  35. TẢ HỮU XUYÊN THOA
  36. THỐI BỘ XUYÊN CHƯỞNG

  第 六 路

  37. HƯ BỘ ÁP CHƯỞNG
  38. ĐỘC LẬP THÁC CHƯỞNG
  39. MÃ BỘ KHÁO
  40. CHUYỂN THÂN ĐẠI TỰ THỨC
  41. LIÊU CHƯỞNG HẠ THẾ
  42. THƯỢNG BỘ THẤT TINH
  43. ĐỘC LẬP KHÓA HỔ
  44. CHUYỂN THÂN BÃI LIÊN
  45. LOAN CUNG XẠ HỔ
  46. HỮU BAN LAN CHÙY
  47. NHƯ PHONG TỰ BẾ
  48. THẬP TỰ THỦ
  THU THỨC
  Đèn mờ như ánh sao rơi,
  Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
  Rót thêm chén nữa đi em,
  Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

 5. #4
  Senior Member
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Bài gửi
  762
  Thanks
  28
  Thanked 113 Times in 88 Posts
  Trần thức giản hóa TCQ
  (Bài 36 thức động tác danh xưng)  Dự Bị thức:

  1. Khởi thức
  起式
  2. Hữu kim cương đảo đối
  右金刚捣碓
  3. Lãm trát y
  揽扎衣
  4. Bạch hạc lượng sí
  白鹤亮翅
  5. Tà hành ảo bộ
  斜行拗步
  6. Đề thu
  提收
  7. Tiền thang
  前趟
  8. Yểm thủ quăng chùy
  掩手肱捶
  9. Song thôi thủ
  双推手
  10. Trửu để trùy
  肘底捶
  11. Đảo quyển quăng
  倒卷肱
  12. Thối bộ áp trửu
  推步压肘
  13. Tả hữu dã mã phân tông
  左右野马分鬃
  14. Tả hữu kim kê độc lập
  左右金鸡独立
  15. Hữu lục phong tứ bế
  右六封四闭
  16. Tả đơn tiên
  左单鞭
  17. Vân thủ
  云手
  18. Cao thám mã
  高探马
  19. Hữu tả sát cước
  右左擦脚
  20. Đăng nhất căn
  蹬一根
  21. Phi thân chùy
  披身捶
  22. Bối chiết kháo
  背折靠
  23. Thanh long xuất thủy
  青龙出水
  24. Bạch viên hiến quả
  白猿献果
  25. Tả lục phong tứ bế
  左六封四闭
  26. Hữu đơn tiên
  右单鞭
  27. Song chấn cước
  双震脚
  28. Ngọc nữ xuyên thoa
  玉女穿梭
  29. Thú đầu thế
  兽斗势
  30. Tước địa long
  雀地龙
  31. Thượng bộ thất tinh
  上步七星
  32. Thối bộ khóa hổ
  退步跨虎
  33. Chuyển thân bãi liên
  转身摆莲
  34. Đương đầu pháo
  当斗势
  35. Tả kim cương đảo đối
  左金刚捣碓
  36. Thu thức
  收式./.
  Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
  Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
  "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
  Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

 6. #5
  Senior Member
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Bài gửi
  762
  Thanks
  28
  Thanked 113 Times in 88 Posts

  Angry

  THẬP BÁT THỨC VIÊN HÌNH HÀNH CÔNG
  十 八 式 圆 形行 功


  1. Khởi thức
  起 势
  2. Tả lâu tất ảo bộ
  左搂 膝 拗 步
  3. Tả thủ huy tì bà
  左手挥琵 琶
  4. Hữu lâu tất ảo bộ
  右搂膝拗 步
  5. Hữu thủ huy tì bà
  右手挥琵 琶
  6. Tả lãm tước vĩ
  左 揽雀尾
  7. Hữu lãm tước vĩ
  右 揽雀 尾
  8. Đơn tiên
  单鞭
  9. Ngọc nữ xuyên thoa
  玉女穿梭


  10. Dã mã phân tông
  野马 分 鬃
  11. Đề thủ thượng thế
  提 手上 势
  12. Phiết thân chùy
  撇 身捶
  13. Phiến thông bối
  扇 通 背


  Diễn viên điện ảnh Hoàng Thành đang học bài Kim Hoa phiến của võ phái Thiều gia

  14. Vân thủ
  云 手
  15. Bạch hạc lượng xí
  白鹤亮翅
  16. Ban lan chùy
  搬拦 捶
  17. Như phong tợ bế
  如封似闭
  18. Thái cự hoàn nguyên.
  太 极还 元。
  Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
  Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
  "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
  Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

 7. #6
  Administrator
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gửi
  2.081
  Thanks
  155
  Thanked 325 Times in 271 Posts
  Thái cực chưởng
  太 極 掌

  1. 預 備 式 - Dự bị thức
  2. 手抱太極 - Thủ bảo thái cực
  3. 運左邊 - Vận tả biên
  4. 撇掌下沉 - Phiết chưởng hạ trầm
  5. 推閉掌 - Thôui bế chưởng
  6. 抱虎歸山 - Bảo hổ qui sơn
  7. 推山倒柱 - Thôi sơn đảo trụ
  8. 引龍入海 - Dẫn long nhập hải
  9. 順風掃葉 - Thuận phong tảo diệp
  10. 提手上勢 - Đề thủ thượng thế
  11. 撲心掌 - Pháp diện chưởng
  12. 轉身中定 - Chuyển thân trung định
  13. 撲面掌 - Phác diện chưởng
  14. 攬雀尾 - Lãm tước vĩ
  15. 單鞭 - Đơn tiên
  16. 玉環斜飛 - Ngọc hoàn tà phi
  17. 轉身攬雀尾 - Chuyển thân lãm tước vĩ
  18. 撇頸掌
  19. 玉環斜飛
  20. 撩陰掌
  21. 坐馬開弓
  22. 玉環斜飛
  23. 撩陰掌
  24. 坐馬開弓
  25. 單鳳朝陽
  26. 撲面掌
  27. 倒輦猴 (三)
  28. 右野馬分鬃
  29. 左野馬分鬃
  30. 海底撈月
  31. 提弓待放
  32. 白蛇吐信
  33. 金雞獨立
  34. 如封似閉
  35. 抱虎歸山
  36. 撇頸掌
  37. 上步穿珠
  38. 玉環斜飛
  39. 白鶴吞劍
  40. 左攬雀尾
  41. 單鞭
  42. 右野馬分鬃
  43. 中定
  44. 獨劈華山
  45. 海底針
  46. 右野馬分鬃
  47. 金針探海
  48. 彎弓射虎
  49. 撲心掌
  50. 上步野馬分鬃
  51. 玉環斜飛
  52. 如封似閉
  53. 下勢 (右)
  54. 十字手
  55. 掠翅踢腳
  56. 右撥雲手
  57. 左撥雲手
  58. 上步野馬分鬃
  59. 玉環斜飛


  Sư phụ Diệp Quốc Lương đang thị phạm bài Thái cực chưởng

  60. 如封似閉
  61. 梢公搖櫓
  62. 順手牽羊
  63. 撩陰腳 (右)
  64. 玉環斜飛
  65. 順手推舟
  66. 上步野馬分鬃
  67. 白鶴吞劍
  68. 轉身攬雀尾
  69. 如封似閉
  70. 帶馬歸槽
  71. 運太極
  72. 下勢 (左)
  73. 翻身蓋印
  74. 金雞獨立 (二)
  75. 白鶴吞劍
  76. 腋底針
  77. 美人照鏡
  78. 如封似閉
  79. 帶馬歸槽
  80. 迎面掌
  81. 懷中抱月
  82. 高探馬
  83. 順手牽羊 1
  84. 撩陰腳 (左)
  85. 如封似閉
  86. 白猿獻果
  87. 坐馬開弓 (右)
  88. 白鶴吞劍
  89. 撩陰掌
  90. 坐馬開弓
  91. 手揮琵琶
  92. 馬後催鞭
  93. 撩陰掌
  94. 坐馬開弓
  95. 撥雲掩月
  96. 射膝針
  97. 腋底針
  98. 手揮琵琶
  99. 獅子張口


  Võ sư Thiều Ngọc Sơn đang học bài thái cực chưởng khoảng năm 1991 tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng Q3, Tp. HCM

  100. 提手上勢
  101. 翻身腋底針
  102. 右撥雲手
  103. 左撥雲手
  104. 天王托塔
  105. 手揮琵琶
  106. 左野馬分鬃
  107. 撩陰掌
  108. 扇通背
  109. 獨劈華山
  110. 盤龍手
  111. 高探馬
  112. 魁星踢斗
  113. 左野馬分鬃
  114. 穿腰掌
  115. 如封似閉
  116. 漁人撒網
  117. 坐馬開弓
  118. 打虎勢
  119. 右野馬分鬃
  120. 玉環斜飛
  121. 護心掌
  122. 攬雀尾
  123. 單鞭
  124. 陰陽掌
  125. 如封似閉
  126. 玉環斜飛
  127. 白鶴吞劍
  128. 單鞭
  129. 靈貓捕鼠
  130. 撥雲見月
  131. 金童捧印
  132. 太極還原
  Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

 8. #7
  Administrator
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gửi
  2.081
  Thanks
  155
  Thanked 325 Times in 271 Posts
  Thái cực chưởng
  太 極 掌

  1. 預 備 式 - Dự bị thức
  2. 手抱太極 - Thủ bảo thái cực
  3. 運左邊 - Vận tả biên
  4. 撇掌下沉 - Phiết chưởng hạ trầm
  5. 推閉掌 - Thôui bế chưởng
  6. 抱虎歸山 - Bảo hổ qui sơn
  7. 推山倒柱 - Thôi sơn đảo trụ
  8. 引龍入海 - Dẫn long nhập hải
  9. 順風掃葉 - Thuận phong tảo diệp
  10. 提手上勢 - Đề thủ thượng thế
  11. 撲心掌 - Pháp diện chưởng
  12. 轉身中定 - Chuyển thân trung định
  13. 撲面掌 - Phác diện chưởng
  14. 攬雀尾 - Lãm tước vĩ
  15. 單鞭 - Đơn tiên
  16. 玉環斜飛 - Ngọc hoàn tà phi
  17. 轉身攬雀尾 - Chuyển thân lãm tước vĩ
  18. 撇頸掌
  19. 玉環斜飛
  20. 撩陰掌
  21. 坐馬開弓
  22. 玉環斜飛
  23. 撩陰掌
  24. 坐馬開弓
  25. 單鳳朝陽
  26. 撲面掌
  27. 倒輦猴 (三)
  28. 右野馬分鬃
  29. 左野馬分鬃
  30. 海底撈月
  31. 提弓待放
  32. 白蛇吐信
  33. 金雞獨立
  34. 如封似閉
  35. 抱虎歸山
  36. 撇頸掌
  37. 上步穿珠
  38. 玉環斜飛
  39. 白鶴吞劍
  40. 左攬雀尾
  41. 單鞭
  42. 右野馬分鬃
  43. 中定
  44. 獨劈華山
  45. 海底針
  46. 右野馬分鬃
  47. 金針探海
  48. 彎弓射虎
  49. 撲心掌
  50. 上步野馬分鬃
  51. 玉環斜飛
  52. 如封似閉
  53. 下勢 (右)
  54. 十字手
  55. 掠翅踢腳
  56. 右撥雲手
  57. 左撥雲手
  58. 上步野馬分鬃
  59. 玉環斜飛


  Sư phụ Diệp Quốc Lương đang thị phạm bài Thái cực chưởng

  60. 如封似閉
  61. 梢公搖櫓
  62. 順手牽羊
  63. 撩陰腳 (右)
  64. 玉環斜飛
  65. 順手推舟
  66. 上步野馬分鬃
  67. 白鶴吞劍
  68. 轉身攬雀尾
  69. 如封似閉
  70. 帶馬歸槽
  71. 運太極
  72. 下勢 (左)
  73. 翻身蓋印
  74. 金雞獨立 (二)
  75. 白鶴吞劍
  76. 腋底針
  77. 美人照鏡
  78. 如封似閉
  79. 帶馬歸槽
  80. 迎面掌
  81. 懷中抱月
  82. 高探馬
  83. 順手牽羊 1
  84. 撩陰腳 (左)
  85. 如封似閉
  86. 白猿獻果
  87. 坐馬開弓 (右)
  88. 白鶴吞劍
  89. 撩陰掌
  90. 坐馬開弓
  91. 手揮琵琶
  92. 馬後催鞭
  93. 撩陰掌
  94. 坐馬開弓
  95. 撥雲掩月
  96. 射膝針
  97. 腋底針
  98. 手揮琵琶
  99. 獅子張口


  Võ sư Thiều Ngọc Sơn đang học bài thái cực chưởng khoảng năm 1991 tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng Q3, Tp. HCM

  100. 提手上勢
  101. 翻身腋底針
  102. 右撥雲手
  103. 左撥雲手
  104. 天王托塔
  105. 手揮琵琶
  106. 左野馬分鬃
  107. 撩陰掌
  108. 扇通背
  109. 獨劈華山
  110. 盤龍手
  111. 高探馬
  112. 魁星踢斗
  113. 左野馬分鬃
  114. 穿腰掌
  115. 如封似閉
  116. 漁人撒網
  117. 坐馬開弓
  118. 打虎勢
  119. 右野馬分鬃
  120. 玉環斜飛
  121. 護心掌
  122. 攬雀尾
  123. 單鞭
  124. 陰陽掌
  125. 如封似閉
  126. 玉環斜飛
  127. 白鶴吞劍
  128. 單鞭
  129. 靈貓捕鼠
  130. 撥雲見月
  131. 金童捧印
  132. 太極還原
  Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

 9. #8
  Senior Member
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gửi
  200
  Thanks
  91
  Thanked 23 Times in 19 Posts
  Bài này dài quá chắc tập phải mấy năm mới xong

 10. The Following User Says Thank You to trai_xu_doai For This Useful Post:

  Shaolaojia (19-05-2017)

 11. #9
  Senior Member
  Tham gia ngày
  Jan 2012
  Bài gửi
  308
  Thanks
  54
  Thanked 48 Times in 40 Posts
  VÕ THUẬT THIỀU GIA - 韶家武术
  主讲: 韶玉山

  VÕ ĐANG THÁI CỰC ĐAO - 武当太极刀
  (Động tác danh xưng)  1. Khởi thức
  2. Hư bộ xung quyền
  3. Thối bộ bảo đao lượng chưởng
  4. Cung bộ tiếp đao
  5. Đề tất hạ triệt
  6. Hữu cung bộ tà trát
  7. Thượng bộ tả cung bộ trát đao
  8. Hữu cung bộ giá thôi đao
  9. Tả hư bộ án đao
  10. Tả cung bộ giá thôi đao
  11. Sáp bộ thôi trát đao
  12. Độc lập phản trát đao
  13. Hữu độc lập hạ phách
  14. Thượng bộ liêu đao
  15. Hoán bộ tả cung bộ giá đao thôi chưởng
  16. Chuyển thân tả đề tất hậu trát đao
  17. Tả cung bộ đới đao
  18. Cái bộ triền đầu đao
  19. Tả cung bộ phách đao
  20. Hữu cung bộ tàng đao thôi chưởng
  22. Hữu đề tất cung bộ bình thôi đao
  23. Thượng bộ tả trác đao
  24. Tả đề tất tả cung bộ bình thôi đao
  25. Ch.thân hữu cung bộ tàng đao thôi chưởng
  26. Hữu đề tất cung bộ bình thôi đao
  27. Thượng bộ tả trát đao
  28. Tả đề tất tả cung bộ bình thôi đao.


  29. Ch.thân hữu cung bộ tàng đao thôi chưởng
  30. Hữu đề tất cung bộ bình thôi đao
  31. Thượng bộ liêu đao
  32. Định bộ bảo đao
  33. Độc lập triển tý trát đao
  34. Khiêu bộ mã bộ áp đao
  35. Tả cung bộ tiếp đao
  36. Đằng không phách cước
  37. Độc lập xung quyền.
  38. Thoái bộ lượng đao hữu quán quyền
  39. Thoái bộ bảo đao hữu lượng quyền
  40. Hữu đàn thối.


  41. Thượng bộ hữu tà phách đao
  42. Tả thượng bộ hồi thân hữu cung bộ tàng đao
  43. Tả cung bộ liêu
  44. Tả ninh thân hạ triệt
  45. Tả hư bộ liêu giá đao
  46. Hữu đàn thối khiêu đao
  47. Khiêu bộ mã bộ áp đao
  48. Cái bộ triền đầu đao
  49. Cung bộ phách đao
  50. Chuyển thân vân đao tiếp đao lượng chưởng
  51. Thượng bộ hư bộ xung quyền
  52. Thu thức.

  Tp.HCM, ngày 17.9.2019
  Thiều Ngọc Sơn
  ----------------------

  P/s: Tiên chép lại lời thiệu này rồi đưa máy in ra cho mọi người giúp thầy nhé .
  独步傲游忘世俗
  Độc bộ ngao du vong thế tục
  看遍人间百事奸
  Khán biến nhân gian bách sự gian

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •