Clip biểu diễn lưỡng tiết côn dưới đây do sĩ quan trẻ Mã La Thành thực hiên khi anh đang là học viên của Học viện Biên Phòng - (Sơn Tây - Hà Nội).

Chàng lính trẻ tài hoa Mã La Thành hiện đang công tác tại Bộ đội Biên Phòng tỉnh Bình Phước, Việt Nam.