Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Các bài ca quyết (lời thiệu quyền pháp vovinam)

 1. #1
  Administrator
  Tham gia ngày
  Jun 2011
  Bài gửi
  227
  Thanks
  15
  Thanked 19 Times in 18 Posts

  Các bài ca quyết (lời thiệu quyền pháp vovinam)

  CÁC BÀI CA QUYẾT
  (LỜI THIỆU QUYỀN PHÁP VOVINAM)


  NHẬP MÔN QUYỀN
  Cương mãnh nhập môn quyền
  Tả cước - Hữu thủ tiên
  Tiền khởi cương đao trảm
  Kế đả ngũ lôi quyền
  Phất thủ luân đi giải
  Phương chẩu tung hoành liên
  Bát cước oanh thiên địa
  Ðình bộ nhập môn quyền

  THẬP TỰ QUYỀN
  Khai thủ thập tự quyền
  Quyết nhập nội tranh tiên
  Cước bộ, đạo, quyền, dực
  Liên chi đã nhỡn tiền
  Trực chỉ phạt tam điểm
  Phiên tả đã câu liêm
  Chuyễn hữu phi long tuyến
  Luân thân trảm nhị biên
  Phi cước tam long giáng
  Hồi mã tọa trung bình
  Song thủ trực địa tạng
  Ðạt chí nguyện bình sinh
  Luân nhị thập tự nhai
  Tả xung trãm hửu đài
  Thôi cước xuyên sơn bích
  Liên đao hổ cước lai
  Thoái hữu phục mã công
  Luân thân hoành lập tấn
  Phi nhị cước bàn long
  Lục Thức hoàn môn trấn

  LONG HỔ QUYỀN
  Long môn ngư vượt thủy
  Hổ khẩu viên thượng phi
  Long hổ phong vân hội
  Hổ long đồng xuất vũ
  Hồi đầu long hổ tụ

  TỨ TRỤ QUYỀN
  Khởi vũ phong loan chưởng
  Thủ bộ tứ hoạt quyền
  Kháng long trực hữu hướng
  Liên phá quyền tả biên
  Phiên thân hoàn kiếm thủ
  Tả hữu tấn song câu
  Luân thân đoạt thiên trụ
  Song đao trảm mã đầu
  Thoái tả trực cước tiền
  Luân phá hạ câu liêm
  Liên đoạt hạ song thức
  Phạt nhị hổ long quyền
  Phản tứ bộ cước phi
  Trực, hoàn, bàn long cước
  Hàng long, cầm hổ qui
  Tứ trảm hoàn tâm ước

  NGŨ MÔN QUYỀN
  Ngũ môn xuất thủ, thủ khai hoa
  Song chưởng luân giao trục trọc tà
  Thối thủ luân thân phi trực cước
  Quá giang song thủ đảo sơn hà
  Lưỡng túc khinh thân, nghịch cước phi
  Hội thao quyền, dực hiệp đồng thi
  Ngũ quyền độc thủ liên chi đã
  Triệt cước phi long tấu cấp kỳ
  Trực thủ, câu liêm, liên trảm triệt
  Thượng quyền, hạ dực, túc tam di
  Tam dực luân thân hoàn hậu cước
  Cầm long, giáng cước mãn thiên trì
  Tứ bộ liên hoa thoái hậu vi

  NHU KHÍ CÔNG QUYỀN I
  Nguyên thần vận thủ khai
  Thủ túc hiệp thiên đài
  Trọng tâm trung quán định
  Ðinh phối hồi mã lai
  Nghênh phong hoàng hạt triển
  Thoái bộ song thủ khai
  Hồi tấn phiên thân quyết
  Hồng lộc lãng thiên thai
  Hướng thiên song long vũ
  Hồi thủ đáo viên giai

  NHU KHÍ CÔNG QUYỀN II
  Thoái bộ vận nguyên thần
  Tả hữu phiên đảo thân
  Song long khai sơn chưởng
  Thoái tả trực chỉ quan
  Hoàn thủ luân trụ cước
  Hậu luân tiền chưởng nhan
  Hoành đinh phất thủ khán
  Ðăng sơn chuyển song loan
  Ðảo thủ nghê thường khúc
  Cung thủ hồi đầu luân
  Ðộc cước bình trung xã
  Hoàn thủ định nguyên thần

  NHU KHÍ CÔNG QUYỀN III
  Song long luân khai thủ
  Thiên điạ nhân hiệp quần
  Tiền hướng đão hậu hướng
  Lập tấn chuyễn song luân
  Ðinh tấn hoành cước trụ
  Ðảo bộ liên hoành thân
  Thoái cước địa long chưởng
  Nhất tự đinh song lân
  Xà đầu tham lưỡng diện
  Cử đầu lảm thiên vân
  Phiên thân hoành cung thủ
  Hồi vị vận nguyên thần

  NHU KHÍ CÔNG QUYỀN IV
  Khai thủ sinh tử luân
  Thiên địa nhật nguyệt tuần
  Vọng đẩu trương cung xạ
  Trấn môn báo sư ân
  Di sơn, đảo hải bộ
  Thất quyền hồi vi thân.

  VIÊN PHƯƠNG QUYỀN
  Viên phương hình tượng vuông tròn
  Tay vươn long trảo, khai sơn dựng đời
  Cánh chỏ tám thức ngược xuôi
  Ðảo thân linh hoạt, khứ hồi nhu cương
  Tâm thân linh khí âm dương
  Uy nghi thao tác, bốn phương tượng hình
  Cước quyền phản thế ngạc kình
  Trọng tâm pháp mã, trung, đinh, quy, xà
  Tiền ,hậu, tả, hửu khai hoa
  Ðông tây nam bắc, độc tà triệt tiêu
  Hàng long, cầm hổ biến chiêu
  Cương nhu phối triển phiêu diêu ảo huyền
  Hoá giải khắc chế cước quyền
  Tán vân nhật hiện thuận thiên bảo hòa
  Viên phương hoàn mãn tối đa
  Hồi đầu long trảo chính tà phân minh

  TINH HOA LƯỠNG NGHI KIẾM PHÁP
  Kiếm tảo hoành thân
  Phong kiếm áp đỉnh
  Tụ lực kiếm phi
  Tả dực phá kiếm
  Hữu dực thích kiếm
  Phong quyễn tán vân
  Luân thân sát địch
  Tã toạ hữu thích
  Hữu toạ tã thích
  Thần kiếm đoạt mệnh
  Toã kiếm truy hồn
  Ðộc hành liên kích
  Cuồng phong loan kiếm
  Ngoạ long hóa vũ
  Hồi đầu chung kiếm

  THẬP THẾ BÁT THỨC QUYỀN
  Âm dương khai bế chưởng luân di
  Thất quyền, nhất cước diện tiền truy
  Hậu trảm phối quyền, thiên nhất trụ
  Tả hồi lưỡng cước chầu quyền huy
  Liên phi quyền trảm oanh thiên địa
  Hồi đầu phạt chẩu, cước nghịch phi
  Thoái đao, đảo hậu thần long tỏa
  Song phi tam biến, hữu lộng chi
  Tả công viên chưởng, tề phương cước
  Ðáo tiền liên cước trảm sơn di
  Ðảo thân, tấn thoái, âm dương chuyễn
  Bát thức tung hoành - chiến lược uy

  XÀ QUYỀN
  Mảng xà vương xuất động
  Khởi thủy ngọa viên trung
  Liên thủ hoành chi tự
  Tróc địch tầm thiên long
  Mảng xà vương tái xuất
  Tả hữu lưỡng đầu khai
  Tam biên truyền khẩu mật
  Xà đầu trực hậu lai
  Luân thân xà thiệt thích
  Thôi chưởng chấn ba đào
  Ðão thân luân triếtt vĩ
  Lưỡng biên phạt cương đao
  Thôi chỉ lưỡng xà đầu
  Song luân xà đầu hạ
  Thượng hạ luân xà đao
  Phiên dực lưỡng đầu tọa
  Tứ diện thôi xà vĩ
  Song hoàn chưởng xà mâu
  Nhị luân thủ tức vị
  Hồi nhập động xà đầu

  BÁT QUÁI QUYỀN (VIỆT VÕ ÐẠO QUYỀN)
  Trung bình, đinh tấn đão quyền phong
  Cung thủ hoành phi trảo mã công
  Bát cước, phương dực, quyền, đao phạt
  Xà tự song long trảo biến thông
  Bát bộ cương đao đã ngũ hành
  Ðăng sơn phi cước tảo thiên thanh
  Song thủ hiệp đồng xuyên bích chỉ
  Thập tự trường chinh độc cước hành.

  SONG DAO PHÁP
  Song dao khai thủ, thiên chỉ địa quyền
  Hoành đinh tấn trụ, qui tấn hữu biên
  Phạt tả khuynh hữu song dao đồng thích
  Hữu thoái luân thân, song thủ diện tiền

  Thích đao tứ thức, song thủ vũ lộng
  Kháng đao nhất thế, phương dực tranh tiên
  Hậu kháng nhị chiêu, tả thoái dực phạt
  Hữu thoái phản tam, tứ thế tả biên

  Chuyễn hướng hoàn phi song thủ liên đảo
  Tái đảo song thủ bạch hạc giang biên
  Hạ mã tứ loan phiên thân luân vũ
  Tái hoàn luân vũ đinh quan trực tiền

  Kháng đao ngũ thế phi tất phạt chẩm
  Hậu kháng lục chiêu, phất thủ quá giang
  Thất chiêu phi tất song dao giáng hạ
  Luân thân độc trụ, bát chiêu cước hoàn

  Thần điêu triển dực, hoành thích tiền hậu
  Song dao thượng thích, tả cước tiền thao
  Nhất bộ tấn qui, song dao nghênh vũ
  Hữu túc thoái biên, cửu thế kháng đao

  Tỏa thủ cầm long, phiên thân bán nguyệt
  Tước dao hạ thích, đảo thân tọa bàn
  Hậu kháng thập chiêu, luân đao song trảo
  Nhị tỏa ách hầu, hạ thích đảo thân
  Tứ loan luân đao, phản thế thập nhị
  Luân thủ liên thích tam bộ tấn qui
  Thượng túc luân yêu, nghêng phong độc cước
  Hoàn mãn thâu đao như lập tiền thi.

  LÃO MAI QUYỀN
  Lão mai độc trụ nhất chi dinh
  Lưỡng túc khinh khinh, tấn bộ hoành
  Thoái nhất bộ, đơn hầu lão khởi
  Phi nhất túc, hoàn khí thanh bình
  Tàn nha hổ, gương oai xiết tỏa
  Chuyễn giốc long, nổ lực lôi oanh
  Lão hầu thối toạ, liên ba biến
  Hồ điệp song phi, lão bản sanh
  Nguyệt hoạch song câu, lôi viễn chấn
  Vân tôn tam tảo, hồ xà thành

  Bản dịch:
  Mai già một cội một cành
  Hai chân nhẹ lướt bộ hành tiến lên
  Lui về một bước toạ liền
  Vung thân tung cước trụ hình nghiêng ngang
  Vươn oai sức hổ đánh sang
  Chuyển mình hồi bộ rông càng ra uy
  Khỉ già núp bóng một khi
  giục chồm như sóng tức thì tiến lên
  Hai bướm bay trước bản tiền
  Vầng trăng vằng vặc hai viền móc câu
  Liên hồi sấm động sơn đầu
  Gom mây ba lượt quét mau hổ xà.

  Admin sưu tầm

 2. #2
  Administrator
  Tham gia ngày
  Jun 2011
  Bài gửi
  227
  Thanks
  15
  Thanked 19 Times in 18 Posts
  CÁC BÀI CA QUYẾT
  (LỜI THIỆU QUYỀN PHÁP VOVINAM)


  NGỌC TRẢN QUYỀN
  Ngọc trản ngân dài, tả hữu tấn khai
  Liên diệp ngân ba, đã sát túc
  Tả hồi mai phục, hồi phạt địa hổ
  Hữu ban loan thủ, tấn đã tam chiêu
  Thối thủ nhị linh, hoành hữu tọa
  Song phi chuyễn dực, phụ tử tương phùng
  Xích mã song quyền, hoành tả phục hạc
  Trực tiền quyền địa, thanh long biên giang
  Bạch xà hoành sát, lục hoạt khai sinh
  Hoành long quyền địa, hồi mã giương tiên

  TỨ TƯỢNG CÔN PHÁP
  Khai côn bái sư môn
  Tã hồi mã bộ côn
  Khởi xung thiên tróc địch
  Lưỡng đã trung bình côn
  Triền côn kiềm long giáng
  Ngũ loan tỏa biên phòng
  Thoái tấn liên đã thích
  Ðoạn hồi côn chấn phong
  Luân thân hậu tam loan
  Ðoạt mệnh quỷ môn quan
  Thoái tã đảo côn pháp
  Hoành xà bạt nhị san
  Ðộc cước kình thiên trụ
  Tảo vân ngưỡng thiên nhan
  Luân thân liên hậu đã
  Liên bộ côn ngũ loan
  Hoành tả đinh tấn côn
  Phiên thân luân diện thích
  Trấn áp đỉnh tầm long
  Tả hồi côn mã bộ
  Tâm vong nguyệt thôi song
  Tả hạ thích, hữu kích
  Nhất trụ kình thiên phong
  Phi long thiên thượng giáng
  Tứ diện hoạt linh côn
  Tứ loan tiền truy kích
  Phản chấn hồi loan côn
  Xà côn tả hữu bộ
  Phục hổ ngoạ long côn
  Thần điêu triều thiên thượng
  Bạt vũ ngũ loan côn
  Hồi đầu côn mã đáo

  THÁI CỰC ÐƠN ÐAO PHÁP
  Thái cực khai đao, bán hoàn tam vị
  Tiền bổ nhị trảm, liên tam giác biên
  Phi long quá hải, tả hữu đồng nhất
  Thôi đao trực thích, phương trảm tứ biên
  Luân thân tam thoái, đạp hoành đao cước
  Quan đao đảo hậu, trực thôi đao tiền
  Ngũ đao lưỡng diện, khoái đao ngưỡng thiên
  Tứ trụ vũ đao, lập đinh trảm hậu
  Qui luân xà đao, phản hoàn song đẩu
  Khởi tam loan đao, trảm thích bối tiền
  Trấn đao xuyên sơn, tam thức lưỡng biên
  Nhị phiến phiên thân, hoành đao trực chỉ
  Nghịch lộng huy đao, hoàn trung chỉnh bị
  Thoái nhị, trụ hạ, tam vũ song luân
  Liên phi long trảm, hồi bộ vệ thân
  Ðảo cước tả luân, hoàn trung tấn trụ
  Phạt hữu, nhị khuyên, xuyên tả thích thủ
  Trực tiền cước trảm liên đao hướng thiên
  Ðảo thủ loan đao, tam thức tứ biên
  Hoành cước hồi đao, trực chỉ quy nguyên

  NHẬT NGUYỆT ÐAI ÐAO PHÁP
  Xung khí đề đao nguyệt bế hình
  Lôi phong trá tẩu quỷ thần kinh
  Hồi đao thập tự phiên thân phạt
  Loan vũ song phương vãng phản hoành
  Tứ diện huy đao kình thiên trụ
  Thủ hoàn yêu cảnh đảo hùng tinh
  Luân thân hổ giáng tam hoàn vũ
  Truy địa long thăng tứ giác minh
  Sư hống, tương hi uy lực phát
  Ðiểu tàng, xà ẩn độc tà sinh
  Án sơn tản thạch, liên đạo trảm
  Viên hoàn tam bộ, đoạn trường chinh

  BÁT QUÁI SONG ÐAO PHÁP
  Bát quái song đao luân chỉ khai thiên
  Tứ loan, tam giác, trực trảm diện tiền
  Hồi trung trấn địa, đinh tấn tâm xuyên
  Song đao đảo vũ, liên phạt tứ biên
  Ðộc cước hoành thân, tảo loan ngũ hướng
  Ðao hoàn thũ bối, đinh trực ngưỡng thiên
  Thoái trung quan vân, tam phất lưỡng biên
  Huy đao luân trảm, qui xà địa tạng
  Thích trảm nghịch lân, tứ hoàn ngọc kháng
  Khởi lập hoành thân, trấn áp tứ phương
  Tả cước giáng hạ hữu xuyên lưỡng sơn
  Hữu thoái luân đao hoàn tam giác thích
  Nghịch hồi nhị bộ, tựu trung chấp kích
  Hữu cước quy hậu, luân bối song đao
  Ðộc cước giáng hạ, đảo địa tam hoàn
  Hữu tấn, tả thoái song đao liên bích
  Song đao tam giác lộng thủ biên thích
  Cước bộ chi tự đáo trung trấn giang
  Hậu phi long vĩ, khẩu phún hàn quang
  Tiền cước tảo vân, kiến sơn đao án
  Thoái tả trụ trảm, hoành đinh truy cản
  Dương đao nhất tam, luân tỏa tam vi
  Song đao chính diện, lưỡng biên xà qui
  Ðao thủ trực địa, mã phiên thân đảõo
  Tam bộ hoàn đao, vệ thành quản đao
  Song đao vãng phản phi cước lưỡng biên
  Thoái tọa xà bộ, ngũ loan hướng thiên
  Thập tự liên thích, tứ thiên hoàn trụ
  Ðộc cước hoành đao, tiến qui, thoái thủ
  Mã hoàn chính lộ, thác đao trấn sơn
  Tả hữu phi long, song đao khai phong
  Mã đáo công thành, tâm đồng hiệp tụ

  HẠC QUYỀN
  Hoàng hạc hoành thi triển vũ uy
  Tam chiêu: thủ, dực, trảo liên vi
  Song thủ hiệp đồng luân vũ hội
  Lăng vân dực trảo đáo xuân thì
  Thoái tấn liên phi hoàng hạc du
  Tưởng phong lai khứ, vũ hoàn chu
  Trủy thủ thích cước tá phương vụ
  Hoạch địa, ban sơn, bán đảo phù
  Tấn hậu nhị khuyên hoàn chính diện
  Song phi nghịch cước hải hà xuyên
  Qui tấn hoành trung tiền hậu trảo
  Nhị hoàn tam giác trụ kình thiên
  Luân trảo trung, đinh thượng hạ thủ
  Triển dực hoành phi hoàn mản viên
  Liên chi song chưởng trực hữu hướng
  Ðáøo trung, thoái tả, qui thanh tuyền
  Hướng ngoại thanh thiên hoàng hạc du
  Phong ba hải thượng luyện công phu
  Giao lưu vân thủy uyên ương vủ
  Hồi cố hương thần quyết vận trù

  THẬP NHỊ LIÊN THỦ TẤN BỘ (khẩu quyết)
  Trung, mã đinh tấn
  Phi mã cung thủ
  Bát cước tứ diện
  Phượng dực lưỡng diện
  Song long khai sơn
  Cương đao bát bộ
  Liên đã ngũ hành
  Ðăng sơn phi cước
  Song thủ hiệp đồng
  Hạ tấn xuyên bích
  Liên phi thập tự
  Ðộc cước trường chinh

  ÂM DƯƠNG HỒ ÐIỆP PHIẾN
  Âm dương phiến khởi lộng thần oai
  Tứ diện truy phong biểu thị tài
  Nhất phiến chấn dực, xuyên sơn thích
  Nhị phiến phất cản, cương đao khai
  Tam phiến trực thích, tiền truy kích
  Tứ cung thủ hậu đã chẩm đài
  Ngũ thích đồng phi liên thủ cước
  Lục cản hữu dực, hổ cước lai
  Thất chân long, tả trảm hữu tảo
  Bát đồng quyền phất, đảo sơn nhai
  Cửu phi túc, hữu cản, trực thích
  Thập thoái, tả khuynh, hữu thủ cung
  Thập nhất thoái, tam chi đồng trụ
  Thập nhị phi đồng trụ hàng long
  Trụ điểm nhị song luân vũ phạt
  Tả hồi định vị luân hoàn công.

  Admin sưu tầm
  Nguồn:

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •