Em hay nghe mấy người lớn nói câu "Tam thập nhi lập" nhưng chẳng hiểu rõ lắm. Thầy có thể giải thích cho biết đó là lời nói của ai, nguyên văn đầy đủ và nghĩa của nó là gì ạ ?

Cảm ơn thầy !