Thông Báo !


Nhằm tăng cường khả năng chiến đấu, giữ đất giữ làng. Bắt đầu từ chiều thứ 2 tuần này, song song với việc tập kỹ năng tự vệ thầy sẽ dạy thêm côn thuật và kiếm thuật cho lớp, trương trình bao gồm:
- Cơ bản côn thuật
- Côn thuật nâng cao
- 棍术十 八式 - Thập bát thức côn thuật
- Bài 少林棍术 - Shaolin gunshu。
- 基本剑术 - Cơ bản kiếm thuật
- Kiếm thuật nâng cao
- 韶 家十=式剑术 - Thiều gia Thập nhị thức kiếm thuật
- 江湖穿云剑- Giang hồ xuyên vân kiếm.
Đề nghị các con đi tập đều để nâng cao kỹ năng võ thuật của mình.

Tp.HCM, ngày 21.11.2015
Thiều Ngọc Sơn


<><><><><><>


Nguồn gốc của bài "GIANG HỒ XUYÊN VÂN KHOÁI KIẾM"
Bắt đầu từ chiều thứ 2 tuần này, lớp sẽ dạy võ thuật tự vệ cùng với côn pháp, kiếm pháp nâng cao. Đặc biệt, trong đợt này thầy sẽ trực tiếp truyền bài GIANG HỒ XUYÊN VÂN KHOÁI KIẾM cho những người hội đủ điều kiện.


Nhớ xưa, vào cái hồi những thập niên cuối của thế kỷ 20 ấy. Hồi ấy, nhớ có bận khi đang hành tẩu trên giang hồ thì thầy gặp một lão bá tên Bá Đa Đạo, một hiệp khách sống ở kinh đô Hàm Đan nước Triệu.


Lão bá vai năm thước rộng, người dài tám thước, trông rất ngộ ngĩnh (tả đã thấy ngộ rồi), chẳng giống thường nhân tí nào. Đã thế, lão thường đeo cây bảo kiếm có cán bằng ngọc hình dạng đầu rồng cực đẹp, rút ra sáng lung linh, chói lóa. Nhìn lão, bấy giờ thấy rất kỳ dị. Thầy có giao bôi với lão mấy lần và hễ lần nào tưng tửng lên, ngoài bài Võ Lâm Túy Kiếm, lão còn biểu diễn cho thầy coi bài: "GIANG HỒ XUYÊN VÂN KHOÁI KIẾM"...

Phải mất mấy bữa nhậu cóc soài, lão mới truyền bài đó cho thầy đấy.

"GIANG HỒ XUYÊN VÂN KHOÁI KIẾM" nghe lão Bá Đa Đạo nói là bài kiếm của Kinh Kha trứ tác để dùng vào việc hành thích Tần Thủy Hoàng.

Tiếc cái Tần còn mà nước Triệu tiêu tan, Kiếm khách thân vong mà Khoái kiếm lại tồn... Hai zà, âu cũng là số mệnh vậy. Bài kiếm này, từ mấy chục năm nay thầy chưa hề truyền dạy ra ngoài (mới dạy duy nhất cho 2 đứa cháu trong nhà). Nay xét thấy, Biển Đông đã nổi bọt, Tàu ô đang lăm le biên ải, Ô lại nhũng nhiễu tùm lum, tham Quan cướp giật đầy đường... nghĩ đây là lúc thích hợp để truyền dạy cho các con bài GIANG HỒ XUYÊN VÂN KHOÁI KIẾM nhằm hộ Quốc phòng Thân.

Tp.HCM, ngày 22.11.2015
Thiều Ngọc Sơn