Sáng có đạo sĩ, không biết từ nước nào nến, từ núi nào lộn cổ xuống... Chỉ biết ổng đứng luyện khí công ở công viên Gia Đình.
Mặt nghi hiền hiền nhưng không biết có hiền thật không