Võ lìn gì cũng thế thôi
Gặp con cọp cái thế rồi... cũng thua !
Võ mà gặp thứ chanh chua
Hết đường dzóc tổ đéo đùa được đâu.