Toàn đực rựa thôi...


Lớp mình toàn "đực rựa" thôi
Toàn trai "thẳng tắp", khắp nơi đổ về
Hỏi ra mỗi đứa mỗi quê
Phú Yên, Bình Định, Tịnh Khê, Khánh Hòa.


Thằng người Thanh Hóa - Quê choa
Đứa quê Đức Huệ, Đức Hòa, Long An...
Đứa trông đen cháy như than
Thằng nom trắng bóc, nhánh lan trên rừng.


Đành rằng xưa dzặt người dưng
Vậy mà vô lớp như từng... quen lâu
Đi đâu cũng hú hý nhau
Hỏi thì chúng bẩu quen lâu... rồi mà.

Lớp mình có một lão bà
Chân không dài lắm, gọi là bà Hai
Lại thêm cô giáo họ Mai
Tên Hường - Thủ Đức là hai... lão bà.


Nhìn chung "nữ thiểu nam đa"
Hot girl nhất lớp Thiều gia... Huyền Trần
Lớp mình dzặt lũ... dzai tân
Lão Sang không tính, đa phần Hot boy.

Không tin, mời đến lớp coi !
Toàn dzai thẳng gốc, nhà nòi... hẳn hoi (!)
Tập xong cả lớp loi choi
Đứa đòi bún chả, thằng đòi... bún riêu.


Hết tiền chúng lại giở chiêu
Toàn xơi "tàu hủ", chả điêu... tí nào
Nghèo mà sống rất thanh tao
Cứ y như thể Anh Hào… khi xưa.

Lớp toàn "đực rựa" với... cưa !?
Toàn là “dzai thẳng”… mà thưa: rất tình !
Đối nhân xử thế phân minh
Chúng chơi rất nghĩa rất tình... cực mê./.

Tp.HCM, ngày 14.10.2016
Shao Lao Jia