Hê lô... Bác Hồ !

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường trung tâm Pleiku

Cứ sáng sớm con lại ra thăm Bác
Rất trang nghiêm con chào Bác: Hê lô !
Shao jia kính lạy Bác Hồ
Người làm rạng rỡ cơ đồ Việt Nam.


Pleiku, sáng 29/11/2016
Shao Lao Jia
<><>♡♡<><>
Do trước kia có học và đạt bằng A Anh văn (nhớ mang máng thế) nhưng lâu nay quên hết, chỉ còn nhớ mỗi cụm Helo nê xin phép được chào Bác bằng tiếng Anh cho nó có tí canh tân, hợp với xu thế thời đại.