Thăm Bác Hồ ở Pleiku !


Cứ sáng sớm lại ra thăm "Ông" tí
Vừa luyện thân vừa học "chí" của Ông
Chiều thăm các cháu H'mông
Tối về làm cút rượu xong... đi nằm !? .


Pleiku, sáng 23.11.2016
Shaolaojia (Thiều Ngọc Sơn)