Thái cực quyền, những pha biểu diễn kinh điển... chỉ có trong điện ảnh