Thày cấm con "tru" mỏ là con bỏ học luôn !


Tập thái cực quyền mà thằng ku này (mới xin vào học) nó cứ chu cái mỏ ra. Lúc đầu mình không để ý lắm, chừng thấy bỗng dưng lối đi bộ qua chỗ lớp tập (trong công viên) bị tắc giống y ngoài phố mình mới để ý.
Hóa ra, bọn gái thấy thằng ku này tập TCQ mà cứ tru cái mỏ nhìn hấp dẫn, dễ thương quá nên đứa nào đứa nấy đứng lại dòm, rồi thi nhau "tru" mỏ ra trêu ngươi nó... thành thử người dồn ứ lại, tắc bố nó công viên .

Bảo vệ công viên lại nói với mình: "Thầy bảo thằng kia tập thì tập nhưng đừng có tru cái mỏ ra thế. Nó cứ thế khiến tụi tui phải đi phân luồng (ý là hướng dẫn người đi bộ đi lối tắt, tránh ùn tắc) muốn đứt mịa nó hơi".


Để giải tỏa ách tắc, mình bẩu nó:
- Mày tập thì tập nhưng cấm không được tru cái mỏ ra !
Nó bảo:
- Sao vậy thầy ?
- Mày không thấy đám gái nó đang đứng ứ lại, chảy dãi ra đấy à. Mày "tru" thế nhỡ đứa nào liều nó nhảy vào cắn đứt cha cái mỏ rồi thầy biết ăn nói thế nào với phụ huynh ???


Nó quay lại dzáo dzác ngó một hồi, nói:
- Thầy cấm con "tru" mỏ là con nghỉ học ạ.
- Sao vậy ? Mình hỏi.
- Không "tru" không tập được, quen rồi !


- ???????????

Nghĩ đời sao lại có đứa có cái "cố" tật cục kỳ thế hỷ ?!