CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGUYỄN THANH HẢI


Mai sinh nhật của ông Thanh Hải
Vậy hôm nay ta phải viết mừng
Trước tiên xin chúc Hải đừng
Tóc phơ phất bạc tấm lưng chớ còng.

Ba bảy tuổi thực không già lắm
Lấy vợ đi để "khắm" đời trai
Thối nguyên một khoảnh tương lai
Trong khi gái chúng lệ hai ba hàng.

Thân nhược yếu nhớ sang thầy Kiệt
"Lăng không kình" mới tuyệt làm sao
"Nội công tâm Pháp" luyện vào
Thằng Plores cửa nao... so bì !Sư huynh Nguyễn Thanh Hải (bên phải) cùng Thiều sư phụ

Thầy biết tính của mi tao nhã
Ăn giản đơn chứ chả cao lương
Sang chăng cùng lắm cầy hương
Cá tầm cá bớp chưng tương kiểu Tàu.

Tiger nói đau đầu đếch uống
Ken chê hôi hạ xuống Sappo
No say thường có... hát hò
Nhắc nhau nhớ thủa chăn bò... ngày xưa.


Nay tuổi Hải thực vừa ba bảy
Lão gia ta chúc hãy cố lên !
Chiều mai qua "Quán không tên"
Nện bia một trận... có nên không hè ? 😉😀😀

Nguồn: facebook của thầy Thiều Ngọc Sơn