Thằng con mình nó hít đất kiểu này mới ghê chớ....