Võ thuật Thiều gia Chúc Mừng Năm Mới !
Tết Về ! (1)

Mấy nay lắm, người về quê quá
Khiến quê vui, như hóa dại rồ
Không bao giờ ngớt tiếng: Ồ !
Thằng con bác nớ... con cô... "mỗ" về !

Đường quê chật, như nêm chày cối
Người đâu mà, người nối tiếp người
Mặt ai người nấy rõ tươi
Miệng mang nguyên cái điệu cười Liên Xô !

Thanh Hóa, ngày 13.2.2018
Quêchoa Thanhhóa.

Tết Về ! (2)

Tết về chẳng những chim vui hót
Trẻ thơ mừng nhảy nhót cả ngày
Mà ngay các Mẹ các Dzầy
Luôn tay bày biện thứ này thứ kia.

Tết về vợ tía lia miệng gắt
Hỏi chồng sao con bặt tin âm
Lệnh không để chế độ câm
A lô lúc đếch cũng cầm trên tay.

Dặn con gọi hỏi ngay: Về chửa ?
Dằn mặt luôn lần lữa cứt khô
Về ngay thích Mẹ sắm "bồ"
Lai đi chơi chớ thành đô có gì.

Không tiền bạc ở lì chi đó
Đừng khoác con Mẹ rõ mười mươi
Đăng phây hình ảnh chẳng tươi
Nom như chị Dậu ba mươi tắt đèn.

Về với Mẹ bon chen chi nữa
Về phụ Cha nấu bữa tất niên
Lo chi ba chuyện bạc tiền
Không về mi khiến Mẹ điên cái đầu...

Thanh Hóa, ngày 13.2.2018
Quêchoa Thanhhóa