Buổi sáng trên công viên Gia Định


Sáng hôm nào cũng thế
Trời vừa bể chân mây
Mọi người đã về đây
Tâm thân đầy rạo rực.

Ai người cũng háo hức
Hết sổ tức lại quyền
Nhìn cũng thấy rõ duyên
Giống diễn viên đấy chứ !

Hjhi.

Tp.HCM, ngày 08.5.2018
Shaolaojia.