TẢN MẠN CHUYỆN VÕ & THƠ


Phàm "dụng võ", muốn thành chánh quả
Trước tiên cần, hiểu rõ địch nhân
Truy tìm, lai lịch, xuất thân
Chú tâm coi nó, nhà gần đấy không.

Gần thời biết, chọn công vừa đủ
Cảnh cáo thôi, chớ chủ sát thương
Kẻo không nó kéo cả phường
Tử tôn tứ đại (1), mình đường đâu chui ?

Nhẽ lại đổ, hên xui kiếp số
"Hảo" anh hùng, chết chỗ chân trâu
"Oan gia các tự hữu đầu" (2)
Nhược vô duyên cớ có đâu lại vầy !


Thơ cũng giống, chuyện đây khác đếch
Trước khi làm, cũng check, up, in (3)
Chủ đề, chủ điểm ưu tiên
Tiếp sau, thể loại, toàn quyền định phân.

Nhược tả cảnh, thời cần lưu ý
Các màu nhiều, đen tí tị thôi
"Đời" thời, tuốt tuột nổi trôi
Sang - hèn gom lại xong ngồi nếm, nêm.

Giống canh á, nhạt thêm tí muối
Mặn thêm đường, ắt đuổi mặn đi
Bi thời, "bi" thật lâm ly
Tả yêu, "lột" tất chả gì chắn che.


Thơ trong sáng, không bè không cánh
"Thời" chẳng quan, tiên cảnh phiêu dao
Xực mùi, thế sự tanh tao
Không vần, lỗi điệu, thơ sao trường tồn.

Tô đậm nét, thiêng hồn sông núi
Động viên dân, đánh đuổi ngoại xâm
Nâng hồn nước Việt xứng tầm
Ngửa ngang thế giới, võ lâm quần hùng.

Thơ là thế, tựu chung vậy đấy
Nhẹ nhàng như, gió đẩy thuyền trôi
Ngó "xoàng", tựa mảnh trăng côi
Cuối rừng, đuổi bóng đêm thôi... mấy lần.

Thơ dụng bút, thương nhân được phỏng ?
Thực tình thưa, cũng hổng khó đâu
Bác Hồ xưa vẩy, mấy câu
Hai mươi vạn lính, Tưởng Tàu biến bay.


Rồi đến những, tháng ngày đánh Mỹ
Bác dùng chiêu..., vẫn chỉ... là thơ
Khiến cho Mỹ thẫn Ngụy thờ
Đọc thơ tết á (4), hồn lơ... lững hồn !

"Võ chi đạo", tiên tôn luật pháp
"Văn chi mưu", quy nạp... y trang
Văn hơn võ chỗ nhẹ nhàng
Hô "làng" ứng cứu, giọng sang... mà vần.

Mấy điểm đấy, lần lần tập rượt
Hẳn thành thơ, chẳng trượt được đâu
Võ quyền, cước, trỏ thâm sâu
Thơ không dùng sức, dụng đầu... khác chăng ???

Tp.HCM, ngày 28.9.2018
Shaolaojia_Thiều Ngọc Sơn
-------------------------------------
Chú thích:
(1). Tử tôn tứ đại: tứ đại tức 4 đời, ý là con cháu trong nhà.
(2). Oan gia các tự hữu đầu: Thành ngữ, "oan gia" chỉ các mối thâm thù giữa các nhà với nhau. Mối thâm thù có từ đời trước, kiếp trước di lại đến đời sau.
(3). Tức “check up”, “check in”, kiểm tra, soát lại, chữa (bài)...
nghĩa là chuyện gì
(4). Trong bài thơ chúc tết Xuân Kỷ Dậu (1969) Bác Viết:

Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào

Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào.
Bắc – Nam sum họp Xuân nào vui hơn./.

Bài thơ đã vổ vũ toàn bộ đồng bào, chiến sỹ cả nước xông lên. Và cuối cùng, như mọi người biết, ngụy nhào và Mỹ... cút thật.