Ghi Chép Ở Bệnh Viện Quận 12


Giờ "sướng" quá nên vô bệnh viện
Ai cũng vầy sắc diện xanh xao
Dài thoàng hệt trái bí đao
Hỏi thăm xong bảo bệnh tao giống mầy !

Tao nhân món rượu tây nốc lắm
Mầy vì sao ? Khoái mắm xứ Thanh
Kẻ kêu bệnh bởi cam sành
Gà tiềm thuốc bắc mới thành như ri !?

Có cụ bảo bệnh vì đời bạc
Đạo suy vi các bác đừng buồn
Bệnh vì thằng đếch cũng khôn
"Hở" mà không nhận lòi chôn, lộ hàng.

Rồi dẫn chứng giàu sang... ăn "đút"
Thằng khá do bòn rút của công
Tiểu thương cậy thế ép Nông...
Nói ngay, Nông cũng chẳng "hồng" giống xưa (?!)

Chẳng chịu khó dầm mưa dãi nắng
Chẳng chuyên cần cố gắng bồi vun
Xểnh đem hóa chất xịt phun
Cháu con ăn bệnh**, chết luôn chẳng màng.

Miễn kiếm chút bạc vàng đút túi
Phòng khi cần dấm dúi cẩu quan
Cẩu quan nhân muốn an toàn
Lại đem của đút chui lòn cấp trên.

Trên khoái chí mặt kên húp yến
Húp gà tần húp đến no say
Rượu tây, óc chó, ngất ngây
Xong vào bệnh viện chướng đầy bụng hơi.

Thời "mạt pháp" thế thời phải thế
Thích giàu sang chẳng dễ giàu sang
Giống y đương nắng chang chang
Chợt mưa tối mặt "hòa làng"... ô... hô !

Giờ "sướng" quá nên vô bệnh viện
Ai cũng vầy sắc diện xanh xao
Dài thoàng hệt trái bí đao
Hỏi thăm xong bảo bệnh tao giống mầy !./.

Tp.HCM, ngày 26.11.2018
Thiều Ngọc Sơn.
----------------------
* Mắm xứ Thanh, ý nói thứ mắm tôm của xứ Thanh.ắm tôm
thịt chóa.

**. Do nước ta là nước nông nghiệp nên có đến 70% dân số sống tại vùng nông thôn. Mà thị thành cũng là nơi tập trung đông đúc con cháu của các ông các bà nông thôn lên học tập, làm ăn sinh sống... bởi vậy dù muốn nói gì thì việc người nông dân chỉ vì lợi nhuận rồi không tuân thủ khoa học kỹ thuật, bất chấp tác hại của các loại thuốc kích thích, tăng trưởng, chất bảo quản trong việc chăm bón cây trồng, sản phẩm... đây chính là hành vi tự mình đầu độc con cháu mình chứ chẳng phải thằng Tây, thằng Mỹ nào cả.