VIET NAM & MALAISYA


Tối nay tuyển Việt Nam "oánh" Mã
Già cũng hay chứ chả riêng tôi
Hai phe hẳn sẽ chia đôi
Giành nhau quả bóng ngưng hồi... còi vang.

Tôi đoán: thắng mặt vàng như nghệ
Thua bấy chừ ngó tệ hơn "mo"
Phía thua ngưng việc hát hò
Thắng già cỡ mấy cũng lo xuống đường.

Công an với hậu phương Quân đội*
Mò đi "mần" từ lối đầu hôm
Gồng mình ngăn lũ chỉa trôm
Đám vô lại phá, thối mồm Việt Tân.

Lợi dụng lúc lòng dân phấn khích
Mò ra đường chúng "nhích" quả bom
Chỉ nghe đâu đó tiếng "đòm"
Thịt xương tan tác mẹ "dòm" chẳng ra.

Nam phòng ngự tổ cha "Thích" háo
Bắc canh me hỗn láo Thái Hòa
Nội lo ngừa bão đường hoa
Ngoại phòng say sỉn kéo qua làm xằng.


Banh với bóng nhì nhằng mệt phết
Chả là chi giống hệt mất nòi
Triệu người cứ vậy loi choi
Làm như nước mất tụ đòi thủa xưa.

Yêu thời cũng một vừa hai phải
Vẻ vang chi phát dại phát điên
Cố hương nghèo rớt chẳng tiền
Biên thùy giặc lấn, nhân quyền... méo lo !

Tp.HCM, ngày 11.12.2018
Người Họ Thiều.
-----------------
Chú:

*. Tức Phường đội, dân quân tự vệ...

Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc...et-nam-mal…/