ĐÊM QUA TIỄN CON ĐI BỘ ĐỘI


Đêm qua tiễn, con đi bộ đội
Huynh đệ nghe, thảy vội trở về
Chẳng màng cách biệt sơn khê
Từ bên Nhật Bản cũng về dự thôi !.
Kẻ Bà Rịa, chưa ngồi nóng chỗ
Vội đứng lên, vít cổ Long An
Đêm rằm, phố ngát dạ lan
Quán trong, lại những, chứa chan nghĩa tình.

Tp.HCM, ngày 20.2.2019
Thiều Ngọc Sơn
----------------------
Dưới đây là toàn cảnh buổi liên hoan tiễn chân võ sinh Trần Chí Hoàng Anh lên đường làm nghĩa vụ quân sự của lớp võ thuật Thiều gia.