HAI HỌC VIÊN


Hai học viên, cao niên nhất lớp
Hiện đương tìm, cách chớp thời cơ
Cố làm, mọi cách, câu giờ
Diêm Vương hữu "trát", giả vờ... đếch nghe !

Sáng lúc giọng, gà te xe xé
Ra công viên, đít ghé... ghế ngồi
Mắt nhìn, khoảng trống, xa xôi
Ngắm vầng trăng khuyết, đương trôi... cuối trời.

Vừa thấy bóng, thầy thời, bung dậy
Bước rõ hung, vùng vẩy cặp chân
Nhác nhìn, lại ngỡ, trai tân
Chừng khi, rụi mắt, lại gần... có đâu !


Tự giác luyện, chẳng cầu thầy ép
Nghỉ bữa nào, xin phép hẳn hoi
Chả như, mấy đứa lòi choi
Sướng thời chúng tự, tuýt còi... ngủ luôn !

Chẳng cần biết, thầy buồn, bạn đợi
Mụ nhảy đầm, vời vợi nhớ thương
Hàng me, gốc phượng, bên đường
Công viên ghế đá, cũng dường... hắt hiu !


Mừng hai cụ, có điều tâm nguyện
Lừa "Diêm Vương" ắt luyện phải hăng
Khiến "Vô Thường" quỷ, tin rằng
Tóc nom bạc chớ, khỏe bằng... trẻ trâu./.

Kkk.

Tp.HCM, ngày 22.7.2019
Shaolaojia
-------------------------
CHẲNG CÓ CHI


Chẳng chi đâu "cụ" Lan hầy !
Là tôi, ghi lại cái ngày... cụ ra
Những mong, cụ với, cụ nhà
Sáng nao cũng vậy, ông bà... có nhau.

Sáng ông, đi trước, bà sau
Bền tâm, rèn rũa, bệnh đâu, dám gần
Bền tâm, tập hẳn, cốt cân
Ngày thêm dzai dẻo, chẳng cần... thuốc thang.

Bấy chừ, thân nhẹ, thể nhàng
Bước êm hệt chiếc, lá bàng rơi nghiêng
Chạy xe, không chuyện chùng chiềng
Làm như, đường chỉ dành riêng... ông bà.

Những mong, nhị vị... lão gia
Giữ gìn quý thể, sáng là ra sân
Sáng ra dịch chuyển cốt, cân
Chính là "tống cựu nghinh tân"... khí vào !

Kính cụ ạ ! Hihi !

Tp.HCM, ngày 22.7.2019
Shaolaojia