Nhảy tập thể hay còn gọi "Nhảy quảng trường" hay "Quảng trường vũ đạp"... tại công viên Gia Định, Tp.HCM.